Laatste nieuws

De HEAD's van de revalidatiecentra in Nederland hebben gezamnelijk bepaald hoe het onderhanden werk wordt bepaald op 31 december 2009. Als definitie hanteren zij de som van de fictieve DBC waarde van openstaande trajecten op 31/12/2009. Hiervoor moeten openstaande trajecten per 31/12/2009 fictief worden afgesloten en op basis van de dan getelde aantallen en soorten verrichtingen in DBC klassen worden ingedeeld. De waarde van het onderhandenwerk is dan de som van de waarde van de zo gegenereerde DBC klassen.

Syncope heeft in de standaard kubus die zij leveren i.c.m. Lighthouse deze definitie ingebouwd. Dit betekent dat klanten van Syncope die dit informatieproduct hebben afgenomen hier inzcht in hebben en daarvoor niets hoeven te doen. Tevens zijn ook de kosten zichtbaar!
onderhanden_werk
De workshop 'grip op DBC', die tot nu toe 2 keer gehouden is in De Hoge Weide in Utrecht, was een succes. In het totaal waren er 7 revalidatiecentra vertegenwoordigd. De deelnemers kwamen zelf tot een aantal stellingen die vervolgens tijdens de workshop allemaal aan bod kwamen. Discussie stond centraal, waarbij bijvoorbeeld de stelling "kort en intensief is een prikkel die in de systematiek zit" tot veel discussie leidde.
P1000336_klein

P1000337_klein
Het Revalidatiecentrum Amsterdam gebruikt de 'Utrechtse schaal voor de evaluatie van klinische revalidatie' (USER) om het resultaat van de klinische revalidatie zichtbaar te maken voor de revalidant en het team. . Voor de registratie hiervan gebruikt het RCA de klinilyzer formulieren van de VIR. Met behulp van Lighthouse worden vervolgens overzichtelijke rapporten gegenereerd voor revalidant en therapeut. Daarnaast kunnen binnen Lighthouse verregaande analyses worden uitgevoerd op de geregistreerde data.
Het congres Gedrag in beweging op zaterdag 7 november was een groot succes. 550 deelnemers luisterden naar een aantal sprekers en volgden de georganiseerde workshops.
Syncope stond als sponsor op de informatiemarkt waar de USER en de Coreset te zien waren.

IMG_0269

IMG_0272
De Vogellanden, centrum voor revalidatie, heeft gekozen voor Lighthouse om haar managementinformatie beschikbaar te maken voor de medewerkers. Gestart wordt met de implementatie van de DBC kubus, waarna ook andere kubussen via Lighthouse ontsloten zullen worden.