Laatste nieuws

Donderdag 17 juni 2010 heeft ook de Libra Zorggroep gekozen voor de Business Intelligence oplossing 'Lighthouse' van Syncope. Na een gedegen vooronderzoek hebben de informatiemanagers van RC Leijpark en RC Blixembosch (nu samengevoegd tot de Libra Zorggroep) gekozen voor Lighthouse.

Frans van Ginneken, Sector Manager Financiën,  Control en ICT ondertekende het contract namens de Libra Zorggroep. 'We zijn erg blij hen als klant te mogen begroeten' aldus een tevreden Ad Stander van Syncope. We hebben de Libra Zorggroep uitgebreid laten kennismaken met ons product waaronder een werkbezoek aan RC de Hoogstraat te Utrecht waar Lighthouse in productie is.

Momenteel worden de management informatie cijfers bij de Libra Zorggroep op basis van Cognos ontsloten maar hiervan wordt afscheid van genomen na de uiteindelijke uitrol van Lighthouse. Na Revalidatiecentrum de Vogellanden uit Zwolle is Libra Zorggroep de 6e klant die met Lighthouse gaat werken om de teammanagers en revalidatie artsen te ondersteunen.

De komende maanden worden de Revalidatie DBC’s geanalyseerd. Dit is nodig om de knelpunten uit de huidige structuur te halen en zo de structuur te verbeteren. Deze analyse wordt uitgevoerd door DBC Onderhoud in samenwerking met Revalidatie Nederland (RN). Om dit traject vanuit RN (technisch) goed te begeleiden, een goede sparringpartner voor DBC Onderhoud te zijn, en zo nodig extra analyses uit te voeren met de gegevens uit de Revalidatie Databank wordt vanuit Syncope Luc te Boekhorst voor de komende maanden voor 1 dag in de week ingezet.
Er is een nieuwe versie beschikbaar gekomen van de Coreset Applicatie Beroerte. Deze heeft een aantal veranderingen in zich waaronder een aantal vrije tekstvelden voor behandelaars. De naam is ook aangepast en is nu geworden: beslishulp beroerte. Binnenkort komt deze beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland.
De HEAD's van de revalidatiecentra in Nederland hebben gezamnelijk bepaald hoe het onderhanden werk wordt bepaald op 31 december 2009. Als definitie hanteren zij de som van de fictieve DBC waarde van openstaande trajecten op 31/12/2009. Hiervoor moeten openstaande trajecten per 31/12/2009 fictief worden afgesloten en op basis van de dan getelde aantallen en soorten verrichtingen in DBC klassen worden ingedeeld. De waarde van het onderhandenwerk is dan de som van de waarde van de zo gegenereerde DBC klassen.

Syncope heeft in de standaard kubus die zij leveren i.c.m. Lighthouse deze definitie ingebouwd. Dit betekent dat klanten van Syncope die dit informatieproduct hebben afgenomen hier inzcht in hebben en daarvoor niets hoeven te doen. Tevens zijn ook de kosten zichtbaar!
onderhanden_werk
De workshop 'grip op DBC', die tot nu toe 2 keer gehouden is in De Hoge Weide in Utrecht, was een succes. In het totaal waren er 7 revalidatiecentra vertegenwoordigd. De deelnemers kwamen zelf tot een aantal stellingen die vervolgens tijdens de workshop allemaal aan bod kwamen. Discussie stond centraal, waarbij bijvoorbeeld de stelling "kort en intensief is een prikkel die in de systematiek zit" tot veel discussie leidde.
P1000336_klein

P1000337_klein